Účetnictví Tomáškovi s.r.o. logo z šanonů

Účetnictví Tomáškovi

Koronavirus

Abychom zmírnili nápor Vašich otázek, přinášíme přehled nejdůležitějších informací pro tuto dobu.

Průběžně aktualizujeme

  • Cílený program podpory zaměstnanosti "Antivirus"  viz bod 5. 
  • OSVČ bod 9 byl zaktualizován 23.10.2020
  • ošetřovné - bod 2
  • nájemné - bod 13 aktualizován dne 23.10.2020
  • odvody zaměstnavatelů - bod 14 - ukončeno
  •  

 

​Informační servis - podzim

 

1) Daně

A) Odklad prosincových  záloh na daň z příjmu z 15. na 31.12.2020. Prosím zvažte, zda takový odklad pomůže.

B) DPH platí odložení splátek do 31.12.2020 pro všechny poplatníky, kteří museli uzavřít provozovny. Po datu 1.1.2021 už bude dluh běžně úročen. Proto prosím zvažte, zda odložení úhrady něčemu pomůže.

 

2) Ošetřovné

Po dobu uzavření škol vzniká nárok na ošetřovné pro zaměstnance i OSVČ. Podmínkou je, že ke dni uzavření školy dítě nedosáhlo 10 let věku. Příslušný formulář OSSZ připravuje. Jakmile jej zveřejní, přidáme sem odkaz.

Rodiče mohou čerpat ošetřovné na dny uzavření školy kromě 29.-30.10.2020, kdy jsou původně plánované prázdniny. Za tyto 2 dny nárok nevzniká, za ostatní ano. Formulář vyplní pouze rodič, který pečoval o dítě. Není nutné potvrzení školy ani lékaře. 

Zaměstnanec předá zaměstnavateli a ten k nám do účtárny. My zajistíme elektronické předání společně s povinnou přílohou. Nelze tedy odevzdat individuelně.

OSVČ budou žádat stejně jako na jaře.

 

3) Zálohy OSVČ

K datu 23.10.2020 není projednána žádná úleva. 

 

4) Stávající půjčky

Moratorium na odklad splátek nebylo prodlouženo. V případě potřeby kontaktujte svou banku.

5) Příspěvky na mzdy (Antivirus A)

Program Antivirus A je prodloužen do 31.12.2020. Na příspěvek mají nárok zaměstnavatelé, kteří mají nařízením vlády uzavřené provozovny. Původní žádosti a naše plné moci by měli zůstat v platnosti. Do dne zpracování mezd v listopadu doplníme podrobnosti.

Proplácet se budou mzdové náklady (celá superhrubá mzda ze 100%). Prosím zaměstnavatele , kterých se týka přerušení  provozu, aby  do podkladů za říjen (Docházka ) uvedli "K " pro den, KDY zaměstnanec nemohl pracovat a  náleží mu 100% náhrada mzdy.

Stále platí, že  o příspěvek na mzdu nemůže žádat jednatel společnosti.

 

6) EET

EET se pravděpodobně odloží na rok 2022.

 

7) Právní rady

Právní rady a důležité formuláře na www.pravovrousce.cz. Se souhlasem autorů zveřejňuji odkaz.

 

8) Náhrady škod

Nouzový stav nezakládá právo na náhradu škody. Pokud potřebujete individuelní posouzení a chtěli byste do takového sporu jít, poraďte se, prosím, s právním zástupcem. 

 

9) Kompenzace pro OSVČ - „Pětadvacítka“

Ministerstvo financí schválilo příspěvek pro OSVČ ve výši 500,- Kč/bonusový (kalendářní) den. Týká se OSVČ, které mají z důvodu nařízení vlády uzavřenou provozovnu. 

Žádosti bude možné podávat elektronicky (datovou schránkou nebo mailem) i papírově místně příslušnému správci daně. Na formulář se čeká.

10) Bezůročné úvěry - „COVID III“

V první vlně nebyl ze strany našich klientů zájem o úvěry, zejména z důvodu administrativní náročnosti programu. Předpokládáme, že je to tak i v říjnu. Pokud by někdo přeci jen úvěr vyřizoval, může se na nás obrátit individuelně (mailem).

 

11) Silniční daň

Záloha je odložena z 15.4.2020 na 31.12.2020. K prodloužení došlo poté, co jsme rozeslali všechny příkazy k 15.10. Prosím, kdo máte možnost, uhraďte, ať to nemusíme 31.12. hlídat.

 

12) Kompenzační bonus společníkům malých s.r.o. aktualizováno 1.6.2020

Obdobně jako OSVČ (bod 9) - na formulář se čeká.

 

 

13) Nájemné 

Program je určen na podporu podnikatelů provozujících maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kterou užívají na základě nájemní smlouvy. A rozhodnutím vlády jim byla snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné.

Výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50% z celkového nájemného za červenec až září 2020. Podpora už nebude vázána na slevu od majitele. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí koncem října výzvu a příjem žádostí bude následujících 30 dnů. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě MPO.

 

 

14) Odvody zaměstnavatelů  - program Antivirus C nebyl prodloužen.

 

 

 

+420 487 725 942 • tomaskovi@ucetnictvi-tomaskovi.cz • www.ucetnictvi-tomaskovi.cz • Účetnictví Tomáškovi s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C32252