Účetnictví Tomáškovi s.r.o. logo z šanonů

Účetnictví Tomáškovi

Koronavirus

Abychom zmírnili nápor Vašich otázek, přinášíme přehled nejdůležitějších informací pro tuto dobu.

Průběžně aktualizujeme - poslední aktualizace 16. února 2021

Obecně platí, že v daném kalendářním dni nelze kombinovat jednotlivé vládní programy přímé pomoci ke zmírňování následků pandemie. Senátním pozměňovacím návrhem připraveným ve spolupráci s Ministerstvem financí byla nicméně umožněna kombinace kompenzačního bonusu v daný kalendářní den s jinou přímou podporou proti následkům koronaviru, konkrétně s příspěvkem na zaměstnance z programu Antivirus, s ošetřovným pro OSVČ a s programem Covid-Nájemné.

​Informační servis - podzim

 

1) Daně

A) Odklad prosincových  záloh na daň z příjmu z 15. na 31.12.2020. Prosím zvažte, zda takový odklad pomůže.

B) DPH platí odložení splátek do 31.12.2020 pro všechny poplatníky, kteří museli uzavřít provozovny. Po datu 1.1.2021 už bude dluh běžně úročen. Proto prosím zvažte, zda odložení úhrady něčemu pomůže.

 

2) Ošetřovné

Po dobu uzavření škol vzniká nárok na ošetřovné pro zaměstnance i OSVČ. Podmínkou je, že ke dni uzavření školy dítě nedosáhlo 10 let věku. Příslušný formulář je k dispozici na stránkách OSSZ. Poslední platné uzavření škol nastalo 21.12.2020. Pokud dítě k tomuto datu nedosáhlo 10 let věku, je nárok na ošetřovné, dokud školy neotevřou. Přerušení vánočními či jarními prázdninami nehraje pro věk dítěte roli. V době prázdnin ale nárok na ošetřovné není. Zaměstnanec je buď v práci nebo čerpá dovolenou.

Poukaz na ošetřovné vygenerujte (nově)  od 21.12.2020 a dále používejte toto číslo pro všechny navazující doklady.

 

Formulář je interaktivní a je nutné, aby ho rodič vyplnil na stránkách OSSZ. Přidělí se mu tím unikátní kód pro ošetřovačku. Zaměstnanec předá zaměstnavateli a ten k nám do účtárny. My zajistíme elektronické předání společně s povinnou přílohou (na kterou musíme uvést stejný kód, tedy jej potřebujeme znát!). Není možné, aby zaměstnanec či zaměstnavatel podal přímo na OSSZ. 

Odkaz na příslušný formulář naleznete zde:https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m . Tiskopis má název " Žádost o ošetřovné při péči i dítě za kal. měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola)". Je nutné zvolit "vyplnit tiskopis". Pro říjen je to nová žádost, přidělené číslo si poznamenejte (uložte na PC) pro listopad. Bude potřeba pokračovací formulář.

OSVČ budou žádat stejně jako na jaře na MPO. Zatím platí omezení jako pro zaměstnance - věk dítěte ke dni uzavření škol nesmí přesáhnout 10 let. Začátkem listopadu 2020 má být na stránkách MPO zveřejněn postup žádosti. Formulář je prý totožný.

Ode dne 10. února 2021 lze žádat ošetřovné pro OSVČ za období od 21. prosince 2020 do 22. prosince 2020 a období od 4. ledna 2021 do 31. ledna 2021. 

Předepsaný formulář naleznete zde: https://osetrovne.mpo.cz/info/ Nelze žádat za dny 1. až. 3. ledna 2021 a 29. ledna 2021, jelikož se jedná o školní prázdniny. Bližší podmínky naleznete na stránkách MPO. 

3) Zálohy OSVČ

K datu 23.10.2020 není projednána žádná úleva. 

 

4) Stávající půjčky

Moratorium na odklad splátek nebylo prodlouženo. V případě potřeby kontaktujte svou banku.

5) Příspěvky na mzdy (Antivirus A a B)

Program Antivirus A je prodloužen do 31.12.2020. Na příspěvek mají nárok zaměstnavatelé, kteří mají nařízením vlády uzavřené provozovny. Původní žádosti a naše plné moci by měli zůstat v platnosti. Je potřeba uzavřít dodatek ke smlouvě s Úřadem práce = zařídíme za příslušné zaměstnavatele na základě původní plné moci. Dále je potřeba přepočíst dotaci na eura (asi kvůli EU) a prohlásit, že nežádáte zároveň dotaci z Evropských fondů. 

Proplácet se budou mzdové náklady (celá superhrubá mzda ze 100%, v případě karantény 80%). Prosím zaměstnavatele , kterých se týka přerušení  provozu, aby  do podkladů za říjen (Docházka ) uvedli "K " pro den, KDY zaměstnanec nemohl pracovat a  náleží mu 100% náhrada mzdy. Max příspěvek 39.000,- Kč. 

Vláda rozhodla 26.10. také o prodloužení programu Antivirus B (60 %) náhrady mezd pro navazující obory, které mají omezení poptávky či dodávek z důvodu opatření vlády proti kovidu. Maximální příspěvek 29.000,-Kč. Prosím zaměstnavatele, kterých se týká omezení provozu (významný pokles poptávky nebo chybí vstupní dodávky nebo absentuje klíčová část zaměsntanců), aby do podkladů za říjen uvedli K/2. A k tomu odpracované hodiny. Tedy i například K/2 a 1 hod. Jde o to, že antivirus B není koncipován na 100% náhrad času. Zaměstnavatel je povinnen přidělit alespoň základní práci, např. úklid pracoviště, inventury, ... a pod. 

 

Stále platí, že  o příspěvek na mzdu nemůže žádat jednatel společnosti. A pozor, oproti jaru se nejedná o omezení kovidem z jakéhokoli důvodu.

 

6) EET

Vláda schválila odlklad všech 4 fází EET do 1. ledna 2023. Zákon podepsal prezident.  

 

7) Právní rady

Právní rady a důležité formuláře na www.pravovrousce.cz. Se souhlasem autorů zveřejňuji odkaz.

 

8) Náhrady škod

Nouzový stav nezakládá právo na náhradu škody. Pokud potřebujete individuelní posouzení a chtěli byste do takového sporu jít, poraďte se, prosím, s právním zástupcem. 

 

9) Kompenzace pro OSVČ - „Pětadvacítka“

Ministerstvo financí schválilo příspěvek pro OSVČ a společníky malých s.r.o. ve výši 500,- Kč/bonusový (kalendářní) den. Návrh prošel Sněmovnou i Senátem, podepsal ho prezident. . Přidáváme odkaz na žádost https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus

Týká se OSVČ (SRO), které mají z důvodu nařízení vlády uzavřenou provozovnu.

Tedy na restaurace od 5.10.2020, Fitness od 12.10.2020 a maloobchod od 22.10.2020. Zatím za dobu do 3.11.2020. Druhé kopenzační období bylo do 21.11.2020. Lze vyplnit žádost za první a druhé období naráz (doporučujeme). Lze již žádat za tzv. třetí období, tj. za období nejdéle do 12. 12. 2020. 

Aktuálně lze již žádat i za čtvrté a páté období (do 22 .1.2021). Žádosti je stále možné podávat přes odkaz uvedený výše.  Prosím s 6. obdobím počkejte na vyjasnění, zda 500 nebo 1 000 Kč za den. Navýšení schválila vláda, ale čeká se na projití parlamentem.

Žádosti bude možné podávat elektronicky (datovou schránkou nebo mailem) i papírově místně příslušnému správci daně. Pozor každá žádost (každé období) musí mít dva Vaše podpisy. 

Bonus bude nadále přiznán i OSVČ, které mají alespoň 80% příjmů z činností navazující na uzavřené provozovny (například dodavatel do maloobchodu).

 

10) Bezůročné úvěry - „COVID III“

V první vlně nebyl ze strany našich klientů zájem o úvěry, zejména z důvodu administrativní náročnosti programu. Předpokládáme, že je to tak i v říjnu. Pokud by někdo přeci jen úvěr vyřizoval, může se na nás obrátit individuelně (mailem).

 

11) Silniční daň

Záloha je odložena z 15.4.2020 na 31.12.2020. K prodloužení došlo poté, co jsme rozeslali všechny příkazy k 15.10. Prosím, kdo máte možnost, uhraďte, ať to nemusíme 31.12. hlídat.

 

12) Kompenzační bonus společníkům malých s.r.o. aktualizováno 1.6.2020

Obdobně jako OSVČ (bod 9) - formulář je stejný, platí stejný odkaz. Žádat je možné do 8.1.2021. 

 

13) Nájemné 

Program je určen na podporu podnikatelů provozujících maloobchodní činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovně, kterou užívají na základě nájemní smlouvy. A rozhodnutím vlády jim byla snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné Usnesením vlády č. 1079 ze dne 21. října 2020.

Výše podpory na jednoho žadatele bude činit 50% z celkového nájemného za červenec až září 2020. Podpora už nebude vázána na slevu od majitele. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí koncem října výzvu a příjem žádostí bude od 21. října 2020 do 21. ledna 2021. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě MPO.

Žádost o příspěvek na nájemné je nutné podávat elektronicky prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Podrobnosti k tomu najdete v sekci COVID-nájemné na webu MPO. Pozor zejména na vyloučení příspěvku na nájem pro osoby blízké. Pro podání žádosti je nutná osobní identifikace žadatele, kterou si musí projít každý sám za sebe.

Dále bude nutné doložit úhradu nájemného za III. čtvrtletí. To rádi připravíme na žádost klienta (stačí mail či SMS) v elektronické podobě (potvrzení bude nutné přiložit do žádosti). Dále bude potřeba doložit jeden nájem z období před koronavorem (tedy zpavidla rok 2019). To na žádost sdělíme, kde v šanonu 2019 najdete.

Žádost musíte vyplnit sami, a to na stránkách https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default . Žádost se skládá ze 3 kroků a na webových stránkách naleznete podrobný video návod popisující jednotlivé kroky, resp. podkroky. S vyplněním žádosti Vám více nejsme schopni pomoci. Nemáme oprávnění ověřovat Vaši identitu, resp. podpisy. 

Vláda odsouhlasila vypsání třetí výzvy programu COVID - Nájemné. Podnikatelé v maloobchodu a službách s provozovnami v nájmu, budou moci požádat o úhradu 50 procent z celkového nájemného za období říjen až prosinec 2020. Udělení dotace nebude podmíněno poskytnutím slevy ze strany pronajímatele. 

Aktuálně byla vyhláčen nová výzva pro COVID - Nájemné, a to za období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020. Aktuálně není potřeba, aby byla poskytnuta sleva ze strany pronajímatele. Žádosti bude možné podávat od 1. února 2021 do 1. dubna 2021. Pokud jste se již do systému registrovali (v první nebo druhé výzvě), není nová registrace již nutná. 

Kromě provozoven, které musely být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeny, mohou nově žádat také maloobchodní podnikatelé, kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, a prokáží, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 66 %.

14) Odvody zaměstnavatelů  - program Antivirus C nebyl prodloužen.

15) Slevy na daních 2021 . Parlamentem prošla dvojkombinace slev na daních z mezd. I vláda se lekla výsledku, proto lze předpokládat, že Senát, případně Prezident zamezí přijetí zákona v tomto znění. 

16) COVID - GASTRO

Program COVD - Gastro - Uzavřené provozovny je určen ponikatelům, kterým byl přímo zakázán nebo výrazně omezen prodej zboží nebo prodej a poskytování služeb, a tím snížena schopnost generovat tržby. 

Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default .

Podpora v rámci výzvy bude za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021. Výše podpory činí 400,- Kč/zaměstnanec/den. Počet dnů je dán dle sektoru podnikání v příloze č. 2 výzvy. Do počtu se počítají zaměstnanci (a/nebo spolupracující OSVČ/a nebo jednatelé), kteří byli k 31. říjnu 2020 přihlášeni k platbě pojistného na ČSSZ. 

Podmínky:

  • vztahuje se pouze na zasažené sektory - viz příloha č. 2
  • žadatel musí mít zaměstnance v pracovním poměru 
  • pokles tržeb za období 4. čtvrtletí roku 2020 oproti 4. čtvrtletí 2019 s tím, že pokles byl aslespoň 30%
  • podmínkou bude, že žadatel neukončí svou činnost alespoň tři měsíce po záskání podpory

 

 

+420 487 725 942 • tomaskovi@ucetnictvi-tomaskovi.cz • www.ucetnictvi-tomaskovi.cz • Účetnictví Tomáškovi s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C32252