Účetnictví Tomáškovi s.r.o. logo z šanonů

Účetnictví Tomáškovi

Koronavirus

Abychom zmírnili nápor Vašich otázek, přinášíme přehled nejdůležitějších informací pro tuto dobu.

Průběžně aktualizujeme

 • Cílený program podpory zaměstnanosti "Antivirus"  viz bod 5. 
 • OSVČ bod 9 byl zaktualizován 9.6.2020. Prosím pečlivě přečtěte, dříve než se na nás obrátíte s dotazem či prosbou o pomoc!
 • změna Kurarbeitu pro jednatele - bod 6 dne 20.4.2020
 • bonus pro společníky - bod 12 aktualizován 20.5.2020
 • nájemné - bod 13 aktualizován dne 2. 6. 2020
 • odvody zaměstnavatelů - bod 14 aktualizace dne 2. 7. 2020 z důvodů vysoké náročnosti výpočtu prosíme nepožadujte "dříve" či telefonicky/mailem. Vše v řádném výplatním termínu a jen tak, že požadavek uvedete u podkladů ke mzdám. Zároveň potřebujeme prohlášení zaměstnavatele, které jsme rozeslali mailem všem, u kterých by C mohlo přijít v úvahu.
 • Prosím pozor!! sleva na odvody se nevztahuje na jednatele bez ohledu na výši jejich příjmů. 

 

​Informační servis

 

1) Daně

A) Prominutí červnových záloh na daň z příjmu. Týká se všech poplatníků. Kdo má nepřerušený příjem, ať, prosím, zváží, zda opravdu nezaplatí zálohu. V ročním zúčtování stejně doplatí.

B) Naopak u DPH JE Nutné prokázat souvislost s koronavirem , ABY była prominuta sankce za pozdní úhradu (pozdě podávat nebudeme). Dostatečná souvislost je povinné uzavření či omezení provozu. Od nás standardně odejde DPH a KH za březen do 25.4.2020 a klientovi zašleme příkaz. Je na jeho rozhodnutí, zda uhradí nebo si splátku odloží či zda bude splácet postupně. Odpuštěné určitě nebudou platby za DPH, ale prominou se případné sankce z prodlení úhrad. A to bez žádosti.

 

2) Ošetřovné

Rodiče se mohou v průběhu uzavření škol na OŠ vystřídat. To platí pro zaměstnance i podnikatele.

Ošetřovné - pro zaměstnance platí, že mohou čerpat na děti do 13 let věku po celé období uzavření škol. Ke konci měsíce vyplní zaměstnanec výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení a předají zaměstnavateli.Ten prostřednictvím naší kanceláře předá elektronicky na OSSZ k proplacení. Výkaz je k dispozici na webu OSSZ, případně o něj může zaměstnavatel požádat mailem (tomaskova.dana@ucetnictvi-tomaskovi.cz).

K datu 30.4.2020 je uzavřeno podávání žádostí za březen 2020, k datu 31.7.2020 je uzavřeno podávání všech žádostí .

 

3) Zálohy OSVČ

Zálohy OSVČ na důchodové a zdravotní pojištění: je povoleno jejich prominutí na 6 měsících od března do srpna v minimální povinné výši ( 2 544 pro důchodové a 2 352 pro zdravotní ). Kdo  zaplatil březen, má automaticky bez žádosti předplacené září 2020. Pokud má podnikatel vyšší, než minimální zálohy, doporučujeme je hradit podle finanční možnosti každého z vás. Kdo má stálý příjem, měl by hradit původní zálohy, kdo má omezený příjem, může platit zálohy snížené o minimum (2 544 resp. 2 352 Kč). Kdo příjem nemá, zálohy hradit nemusí. Nebude sankce.

Vše se započítá do přehledu za rok 2020 a nikdo o navíc uhrazenou zálohu nepřijde. Naopak se může stát, že někdo zálohy nezaplatí, ale v průměru bude jeho měsíční příjem vyšší, než odpovídá minimálnímu pojistnému. V tom případě rozdíl doplatí příští rok.

 

4) Stávající půjčky

Případné odklady splátek úvěrů, hypoték a pod. je na dohodě banky a klienta. Moratorium znamená, že na žádost klienta může banka vyhovět bez dalšího zkoumání. Prosím, zvažte, zda je odklad splátek pro vás pomocí. Pokud ano, doporučujeme kontaktovat Vaši banku. Zpracování odkladu  je možné bez poplatku, ale není to "zdarma". Odklady splátek jsou úročené po celou dobu odkladu.

 

5) Příspěvky na mzdy

Příspěvky na mzdy za omezení provozu jsou ve fázi jednání a jsou zatím jen přislíbené . Je schváleno zpětné proplácení 60 či 80% nákladů mezd. Toto se o tzv. kurzarbeit. . Manuál pro zaměstnavatele nájdete na www.mpsv.cz.

První fáze znamená podání žádosti o příspěvěk, kde je uvedeno číslo účtu, odhadovaná výše příspěvku a prohlášení, že společnost není v likvidaci a nedostala pokutu za nelegální práci. Žádát lze o příspěvek pouze na mzdu, ne na odměnu z dohod. Je možné podávat JEN elektronicky. Kde máme přístup k datovým schránám, můžeme podávat za klienty. Prosím, nespěchejte na nás, nic se tím neurychlí. Podpora je vázána na vyplacené mzdy a odvody a 1. fáze není závod :-). Kdo nemá datovou schránku a může podle našeho názoru uvažovat o podpoře, dá nám  plnou moc. Plné moci připravíme a klienty obešleme mailem.

Proplácet se budou mzdové náklady (celá superhrubá mzda) z 80% (resp. 60%). Prosím zaměstnavatele , kterých se týka přerušení či  omezení provozu, aby  do podkladů za březen (Docházka ) uvedli "K " pro den, KDY zaměstnanec nemohl pracovat a  náleží mu 100% náhrada mzdy. Pro případ zkráceného provozu uvádějte "K / 2"+ skutečně  odpracované hodiny. Kdo vyplácí mzdy hotově, bude dokládat podepsaný výplatní sáček nebo výdajový doklad!

Pozor změna 20.4.2020: o příspěvek na mzdu nemůže žádat jednatel společnosti. Od června je možnost uplatnit slevu na pojistném, ta se nesmí kombinovat s dotací na náhradu mezd. 

 

6) EET

EET se odkládá o minimálně tři měsíce. Noví se nemusejí registrovat do 1.5.2020. Stávající podnikatelé, kteří evidují tržby v režimu EET, nemusejí po tuto dobu evidovat. Případně, že dobrovolně evidovat budou, nebude podléhat kontrole. Vláda schválila dne 4.5.2020 posun EET na 1.1.2021. 

 

7) Právní rady

Právní rady a důležité formuláře na www.pravovrousce.cz. Se souhlasem autorů zveřejňuji odkaz.

 

8) Náhrady škod

Názory na problematiku náhrady škod se různí. Došlo ke změně zákona, podle kterého se vyhlašuje nouzový stav z "krizového" na "o ochraně zdraví". V těchto věcech se, prosím, obracejte na advokátní kancelář. 

 

9) Kompenzace pro OSVČ - „Pětadvacítka“

Ministerstvo financí schválilo příspěvek pro OSVČ ve výši 500,- Kč/bonusový den. Jestiž máte zájem a splňujete podmínky pro přiznání příspěvku, je nutné vyplni žádost, kterou neleznete na stránkách finanční správy. Žádost lze vyplnit jako PDF soubor či v nové interaktivní webové aplikaci Ministerstva financí.

Pokud si vyberete cestu PDF formuláře, upozorňujeme, že pro vyplnění formuláře potřebujete přísušný program (Adobe Reader). V Google Chrome ani Microsoft Edge PDF formulář nefunguje. Pokud vám nefunguje formulář, obracejte se na IT odborníky, nikoli na nás. Jakmile budete mít žádost vyplněnou a podepsanou, je nutné ju doručit na příslušný finanční úřad (osobně, poštou, datovou schránkou, e-mailem). Při doručení e-mailem uveďte předmět Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ.

DIČ vyplní všichni žadatelé (plátci i neplátci DPH!) ve tvaru CZ a rodné číslo. Bez mezer. 

Vce informací informací o tomto podpůrném programu se dočtete na stránkách Ministerstva financí zde. Nejčastější otázky jsou zodpovězeny zde.

Pokud si nebudete s vyplněním žádosti vědět rady, jsme schopni vám poskytnout konzultaci, a to výlučně prostřednitvím emailu. S ohledem na skutečnost, že vyplňování těchto žádostí nespadá mezi služby poskytované v rámci účetnictví, bude takováto konzultace zpoplatněna, a to poplatkem ve vyši 500,- Kč. Telefonické konzultace jsme v této věci schopni poskytovat pouze v neodkadných záležitostech, a to za poplatek 1.000,- Kč.

Březen a duben

Takzvané 1. kompenzační období běželo od 12.3.2020 do 30.4.2020 (25.000,- Kč). Ti, kteří požádali o bonus v prvním období a chtějí bonus i v dalším období, musejí podat žádost pro 2. období znovu. Naopak pokud jste ještě nezažádali o bonus v 1. oobdobí, můžete tak učinit jednou žádostí dohromady s 2. obdobím.

Květen a červen

Zavedeno 2. kompenzační období 1.5.—8.6.2020 (19.500,- Kč). Podle sdělení Ministerstva Financí se nemění podmínky pro přiznání, kdo měl nárok na Pětadvacítku, má nárok na 19 500 Kč. Ani otevření provozovny nemusí být překážkou čerpání podpory. Stále postačí čestné prohlášení, že je žadatel poškozen v důsledku opatření proti  koronaviru. Pokud podáváte žádost na 2. období ještě v květnu, doporučujeme prozatím podat žádost pouze na období 1.5.2020—31.5.2020. Bonus se totiž přiznává na základě omezení činnosti alespoň jeden den v kompenzovaném měsíci. Jelikož nouzový stav pravděpodobně skončí již v květnu, nedá se zatím předpokládat, že v červnu bude vaše činnost omezena. Může se tedy stát, že pro červnovou kompenzaci nesplníte podmínky.

Druhé období květen až červen je možné doplnit (podat další žádost) na dny 1.-8.6.2020. Prosím, o bonus za červen smí žádat jen ten podnikatel, který měl v červnu nouzovým stavem omezené podnikání. Nestačí samotný pokles tržeb, je nutné prokázat omezení činnosti v souvislosti s opatřením vlády. 

V rámci žádosti v 2. kompenzačním období lze také zpětně zažádat o kompenzaci za 1. období. To celé v jednom formuláři - stačí správně vyplnit rozsah kompenzovaných dní. Příjem žádostí končí 7.8.2020.

 

10) Bezůročné úvěry - „COVID II“

Na schválení čeká program COVID II . Bude se jednat o bezúročné úvěry pro malé podnikatele s odkladem splátek. Pokud o úvěr máte zájem, máte možnost začít jednání s vaší bankou (která vede podnikatelský účet). Program byl spuštěn dne 30. března 2020 . Příjem žádostí je výhod od 2. dubna 2020. Nemohou žádat podnikatele se sídlem v Praze. Pro pražské podnikatele bude samostatný projekt. K projednání se má dostat 7.4.2020. Úvěru nejsou průchozí.

 

11) Silniční daň

Záloha je odložena z 15.4.2020 na 15.10.2020. Platbu záloh v říjnu ohlídáme.

 

12) Kompenzační bonus společníkům malých s.r.o. aktualizováno 1.6.2020

O kompenzační bonus mohou nově žádat společníci malých s.r.o. Podmínkou je s.r.o. s max. dvěma společníky (o podporu mohou žádat oba) či vícečléné s.r.o., kdy společníci jsou členové jedné rodiny. Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. jako jednatel) a nesmí na sebe v daném období čerpat státní podporu zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Obrat společnosti v roce 2019 musel přesáhnout 180 000 Kč. 

Žádost je možné podávat vlastní datovou schránkou = nikoli datovou schránkou společnosti! Tedy jen ten, kdo má jako fyzická osoba dobrovolně datovou schránku. Další možnosti jsou v listinné podobě či mailem, popřípadě datovou schránkou jiného subjektu.

Žádost je nejlepší zpracovat na webu Ministerstva Financí, www.mfcr.cz. Na první stránce najdete odkaz "podpora pro s.r.o." a doporučuji vyplnit přes aplikaci. Bonusová období jsou dvě, můžete požádat naráz. Vzhledem k tomu, že je již červen a můžete vědět, zda omezení pro Vaše s.r.o. trvá i v červnu, lze vyplnit 12.3.-30.4. a 1.5.-8.6. nebo do 31.5. kdo už v červnu omezení nepředpokládá. Do kolonky subjekt vyplňte společník s.r.o.-fyzická osoba, která je společníkem. Dále budete uvádět DIČ a název své společnosti a mailovou adresu (svoji či společnosti, to je jedno) a banku a číslo vlastního účtu. Pozor účet musí patřit fyzické osobě společníkovi, nikoli společnosti či jinému subjektu. Na poslední stránce vyplníte příslušný kraj a vyberete město s finančním úřadem. FInanční úřad nejbližší pro Vaše bydliště, nikoli sídlo společnosti! Kdo podává = já osobně. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a doručit na FÚ. Nejlépe do jejich schránky, případně ze svého mailu poslat oscanované.

Pro všechny společníky, samozřejmě, také nabízíme možnost, že předmětné žádosti připravíme. Je ale nutný Váš osobní podpis, tedy návštěva kanceláře. Poplatek je stejný jako u OSVČ 500 Kč za žádost. V tom případě zašlete požadavek mailem na adresu tomaskova.dana@ucetnictvi-tomaskovi.cz. Do předmětu prosím uveďte bonus pro jméno a příjmení. Do textu pak své rodné číslo, soukromé číslo účtu a informaci, za jaké období mám žádost připravit (do 31.5 nebo do 8.6.) 

 

 

 

 

13) Nájemné 

V mezidobí vláda přijala dotační program COVID - nájemné, program bude provádět MPO. V současné době byl program zaslán Evropské komisi a konečné znění může doznat změn.

Program je určen pro podnikatele, kterým byl na základě mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, ve kterých podnikají na základě nájemních/podnájemních smluv. 

Podpora bude poskytována ve formě dotace na nájemné za požadované období (nejvýše však za duben, květen a červen 2020). Na dotaci není právní nárok a rozhodovat o přidělení bude MPO. 

Výše dotace činí 50 % měsíčního nájemného, a to za předpokladu, že se nájemce s pronajímatelem dohodli na slevě z nájemného ve výši 30 % ve shora uvedeném období (tj. nájemce hradí 20%, pronajímatel 30 %, stát 50 %). Maximální výše dotace je 10 mil. Kč. 

O podporu může žádat pouze podnikatel vykonávající podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo jiného právního předpisu, který splňuje podmínky:

 • uzavřel nájemní smlouvu s pronajímatelem před dnem 12. března 2020
 • podnikateli byl zakázán prodej zboží nebo služeb v provozovně alespoň v části období od 13. března 2020 do 30. června 2020, a to v důsledku mimořádných opatření
 • uzavřel dodatek k nájemní smlouvě, jehož předmětem je poskytnutí slevy
 • uhradil alespoň 50 % nájemného za shora uvedené období způsobem a v termínu obvyklém dle nájemní smlouvy (tato podmínka je splněna, pokud bude 50 % uhrazeno v den předcházející dni, ve kterém bude podána žádost o poskytnutí dotace)
 • není v prodlení s platbou závazků vůči orgánům veřejné moci splatných do 12. března 2020
 • pronajímetel a nájemce nejsou tzv. spřízněnou osobou

Žádosti o poskytnutí dotací budou podávány elektronicky. Souřástí žádosti bude:

 • čestné prohlášení nájemce zejména o otm, že splňuje podmínky pro poskytnutí dotace
 • čestné prohlášení pronajímatele, že (i) mezi příjemcem podpory a pronajímatelem existuje či existovala nájemní smlouva, jež byla uzavřena před 12. březnem 2020 
 • doklad potvrzující úhrazení nájemného za leden a únor 2020
 • doklad potvrzující uhrazení části nájemného ve výši požadované dotace
 • doklad potvrzující uhrazení DPH ze 70 % nájemného za období od 1. dubna 2020 do dne podání žádosti. To znamená, že dotace není na DPH z nájemného sjednaného mezi plátci DPH. 

Upozorňujeme, že žadatel o poskytnutí dotace bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s poskytnutím podpory po dobu 10 let od poskytnutí dotace. 

V této souvislosti uvádíme, že uzavření dodatku s pronajímatelem je na vzájemné dohodě. Pokud potřebujete v této souvislosti pomoc, obracejte se na advokátní kanceláře. Zároveň uvádíme, že posouzení toho, zda splňujete podmínky pro poskytnutí dotace záleží zejména na tom, zda je vaše provozovna provozovnou ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a zda nejste "osobami spřízněnými" s pronajímatelem. Skutečnost, zda splňujete podmínky pro poskytnutí dotace konzultujte, prosím, se svým advokátem. 

 

14) Odvody zaměstnavatelů  - od 30. 6. 2020 je účinný zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného. Sleva se nevztahuje na odvod zaměstnanců z jejich mezd. Ten musí být včas a řádně zaplacen. Sleva zaměstnavatele se dále nevztahuje na mzdu jednatele! Tedy na příkaze řádek s odvodem OSSZ bude u všech zaměstnavatelů, jen menší částka u těch, kteří mají nárok na Antivirus C.

Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zákon nabyl účinnosti dne 30. 6. 2020

Zákon umožňuje prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále „pojistné“), které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci pojistného za červen, červenec a srpen 2020.

Základní podmínkou pro tuto pomoc zaměstnavatelům je, že zaměstnavatel výrazně nesnížil v tomto ekonomicky nepříznivém období zaměstnanost a zároveň nesnížil objem mezd poskytovaných svým zaměstnancům (ne o více než 10 % oproti stavu v březnu 2020).

Nárok má zaměstnavatel jestliže (posuzuje se samostatně za každý měsíc):

 • počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50;
 • počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % poštu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020;
 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020;
 • odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném; a
 • za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který jako cílený program k řešení zaměstnanosti podle § 120 zákona o zaměstnanosti byl schválen vládou ČR ke zmírnění negativních dopadů v souvislosti s koronavirem.

Do vyměřovacího základu zaměstnavatele za kalendářní měsíc se nezahrnují vyměřovací základy zaměstnanců v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce. (Pokud vyměřovací základ zaměstnance uvedeného ve větě první převyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, nezahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnavatele podle věty první jen ta část vyměřovacího základu zaměstnance, která nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy). Dle nařízení vlády č. 260/2019 Sb., je průměrná mzda na rok 2020 stanovena ve výši 34.835,- Kč (max. vyměřovací základ je tedy 52.253,- Kč). 

Do vyměřovacího základu zaměstnavatele se ovšem zahrne (nedojde k prominutí pojistného) i vyměřovací základ zaměstnance, jemuž byla dána výpověď z tzv. organizačních důvodů (tj. pro zrušení, přemístění, nadbytečnost). 

Z příjmů ze zaměstnání vykonávaném na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti bude proto pojistné na sociální zabezpečení, pokud tato činnost založí účast na nemocenském pojištění, nadále placeno.

Prosím, nezahlcujte nás telefonáty, všechny nám dostupné informace zveřejníme zde. Jmenovitě zde uvedeme, jak bude nutné postupovat v podkladech ke mzdám za červen. Mzdy bude nutné zpracovávat ve výplatním termínu (tedy nepožadujte dopředu, prosím). Výpočet bude dle dostupných informací značně náročný. Proto prosíme, berte ohled na nás i ostatní klienty a nepožadujte individuelní řešení. Během následujícíh dnů Vás budeme konktaktovat s dalšími podrobnostmi. Do té doby, prosím, v této věci nevolejte. 

 

 

+420 487 725 942 • tomaskovi@ucetnictvi-tomaskovi.cz • www.ucetnictvi-tomaskovi.cz • Účetnictví Tomáškovi s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem vložka C32252